MiCoach.pl

Szkolenia menedżerskie


Zostań dobrym liderem!

Przy realizacji każdego zadania, zabawie na podwórku, czy w dowolnej grze zespołowej – zawsze potrzebny jest lider. Jest drużyna – musi być przywódca. Lider zazwyczaj wyłaniany jest w grupie samoistnie, w firmach i strukturach oficjalnych – pochodzi z systemowego wyboru, który nie zawsze pokrywa się z odczuciami zespołu, stąd wiele dowcipów o umiejętnościach i inteligencji szefów. Jakimi cechami powinien wyróżniać się dobry lider? Z jednej strony bycie przywódcą grupy wiąże się z możliwością decydowania i zajmowania prestiżowego stanowiska. Z drugiej zaś jest wyzwaniem, któremu nie każdy jest w stanie sprostać.

Przywódcę powinny cechować: umiejętność porozumiewania się z ludźmi, wytyczania celów i sposobów ich osiągania, delegowania uprawnień, rozdzielania zadań a następnie weryfikacja ich wykonania. Dobrze jest też podczas wykonywania zadań monitorować jego przebieg i w razie zagrożenia – interweniować. Samoistni liderzy posiadają autorytet, cecha, którą zdobywa się w zespole dzięki postawie życiowej, wiedzy i doświadczeniu. Liderzy potrafią zespół zmotywować i zachęcić do działania. Wspierać w pracy. Bycie liderem to też realizacja w życiu określonych wartości, jak przyzwoitość i lojalność, życzliwość.

Nie wystarczy być świetnym fachowcem z rozległą wiedzą i kontaktami, by zostać świetnym przywódcą. Do tego potrzeba wizjonerstwa i wewnętrznej uczciwości. Jeśli czegoś zabraknie w tym skomplikowanym mechanizmie, mamy po prostu sprawnego dyrektora. A o tych też trudno!

By stać się osobą, której organizacja potrzebuje musisz zostać Agile Coach’em. To nie tylko Coach, mimo, że jest to jedno z narzędzi przez niego stosowanych, to ogól cech i umiejętności jak mentoring, umiejętność zarządzania i wiele innych. Jeżeli to właśnie ty chcesz zostać tą osobą zapisz się na szkolenie z Agile Coaching!