MiCoach.pl

Szkolenia menedżerskie


Zarządzanie Zmianą

Czym jest zarządzanie zmianą?

Zarządzanie zmianą to proces prowadzący do transformacji bieżących struktur organizacji. Maksymalizuje on wykorzystanie zasobów w przedsiębiorstwie i ogranicza straty na poziomie przejścia ze stanu obecnego do stanu pożądanego. Zarządzanie zmianą uwzględnia nie tylko przekształcenie grupy i procesów, ale samych menedżerów najwyższego szczebla. Techniki zarządzania zmianą pozwalają przetrwać etap wyparcia, ograniczyć opór ze strony podwładnych i klientów, wykorzystać potencjał testów i ostatecznie wdrożyć nowe rozwiązania z pełną akceptacją.

spotkanie biurowe

Zarządzanie zmianą to nie tylko umiejętność czysto techniczna. Wymaga również podejścia interpersonalnego, empatii w stosunku do grup objętych zmianą.  Zarządzanie zmianami stosuje się z prostego powodu – nagłe wprowadzenie metamorfozy przedsiębiorstwa potrafi zaburzyć strukturę formalną i ograniczyć zyski (odejścia klientów i pracowników). Zmiana to element stały w rzeczywistości i należy kierunkować zmiany zgodnie z celami działalności gospodarczej. Tego właśnie uczy ten typ zarządzania.