MiCoach.pl

Szkolenia menedżerskie


Management 3.0

Czym jest Management 3.0?

Management 3.0 to nowoczesne podejście do przewodzenia. W strukturze zarządzania 3.0 odpowiedzialność za przywództwo bierze na siebie cała grupa. Management 3.0 wykorzystuje maksymalnie potencjał (kapitał) ludzki pracowników. To prowadzi do wspólnego i szybszego rozwiązywania problemów, bez monitoringu tylko jednego menedżera (często odgórny kierownik zostaje całkowicie wykluczony, po prostu pracuje z zespołem na podobnych zasadach). Management 3.0 uczy zarządzania przez zaufanie i wiarę w kwalifikacje pracowników, także na niższych szczeblach.

panorama miasta

W filozofii management 3.0 zakłada się, że synergia wypracowana przez cały zespół jest większa od obowiązków wykonywanych przez jedną osobę. Management 3.0 pozwala również połączyć cele osobiste pracowników z celami organizacji i stworzyć przyjemną atmosferę. Management 3.0 dużą rolę przykłada do rozwoju osobistego, do integracji, do miękkich metod zarządzania, elastyczności. Management 3.0 sprawia, że każdy pracownik staje się w dużym stopniu swoim własnym menedżerem (samoorganizacja).

Jeżeli już wiesz, że chcesz się zapisać na szkolenie z management 3.0, koniecznie sprawdź dostępne terminy.