MiCoach.pl

Szkolenia menedżerskie


Agile PMO

Jak funkcjonuje metoda Agile Project Management ?

Jest to przede wszystkim zwinne zarządzanie projektami. To przede wszystkim organizacje, zarówno te duże jak i małe czy średnie, wykorzystują ową metodologię. To co jednak jest kluczowe dla przedsiębiorstw korzystających z tej dziedziny wiedzy to funkcjonowanie w szybko zmieniającym się otoczeniu. Związane jest to z faktem, iż w niepewnym otoczeniu ustalenie terminu wykonania zadania, jest przeważnie bardzo trudne. To właśnie umiejętności zwinnego zarządzania projektami sprawiają, że możliwe jest elastyczne rozpoczęcie prac, a przy tym prowadzenie ich na bieżąco. Co na uwadze oczywiście ma jedną kwestię – dążenie do pełnego zadowolenia klienta.

ludzie przy oknie biurowca

Reasumując – Założenie o całkowitym planie, jest w tej metodzie zastąpione przez wykorzystanie elastyczności realizacji czasu pracy przy zadaniu / ze zleceniodawcą czy wykonawcą. Musimy być świadomi, że w tej metodzie, na pierwszym miejscu stawia się zadowolenie klienta, bo przecież to właśnie klient jest kluczowy w całym tym przedsięwzięciu.

W naszej ofercie znajdziecie szkolenie z agile PMO, dzięki któremu zdobędziesz odpowiednią wiedzę by odpowiednio zarządzać projektami.