MiCoach.pl

Szkolenia menedżerskie


Jak Agile kształtuje Firmę

Agile to grupa metodyk zwinnych, która została stworzona w oparciu o potrzebę dostosowania się do

obecnego otoczenia. Bazuje na innowacyjności, rozwoju nowych technologii i maksymalizacji

zadowolenia klienta oraz zwiększaniu efektywności i elastyczności.

Ciekawą kwestią dotyczącą metodyki agile jest to, jak bardzo odmienne podejście stosuje się podczas

jej wdrażania – innowacyjność tej techniki jest jej główną zaletą. Agile daży do udostępniania

informacji, stara się budować stałe i silne relacje z klientami, skupia dużą uwagę na tym, w jaki

sposób działa system, a przede wszystkim – jest dużo prostsza, niż inne metody.

 

Jak można scharakteryzować najważniejsze elementy tej metodyki? Przede wszystkim należałoby

wyróżnić cztery zasadnicze kwestie – klient, zespół, komunikacja oraz wydajność. Te elementy,

złożone w jedną całość, doskonale opisują, w jaki sposób działa agile.

 

Pierwsza – klient – to założenie skupiające się na maksymalizacji zadowolenia klienta i jego

potrzeb. Chodzi tu o dostarczenie takiego produktu, który jest zgodny z oczekiwaniami

zamawiającego. Według metodyki agile klient jest najważniejszy i to na nim skupiona

powinna być cała uwaga.

 

Drugą kwestią jest zespół i sposób jego działania. Odpowiednia motywacja i wsparcie

podczas działań grupowych to również bardzo istotna sprawa. Agile zakłada, że grupa, która

jest odpowiednio zmotywowana do pracy, działa efektywniej, przez co lepiej rozumie

potrzeby klienta i jest w stanie dać więcej niż przeciętny, pojedynczy pracownik.

 

Trzecim, równie ważnym elementem w agile jest komunikacja. Kładzie się ogromny nacisk na

rozmowę z klientem i uważnie słucha się tego, czego on potrzebuje i jakie efekty będą go

satysfakcjonowały.

 

Czwartą kwestią jest wydajność pracy, która doskonale idzie w parze z innowacją. Bardzo

ważne w całym procesie jest to, aby zwiększać wydajność pracy poprzez efektywne

wykorzystanie czasu oraz poprawę produktywności.

 

Korzyści płynące z wdrożenia metodyki agile są ogromne: większa elastyczność oraz efektywność i

sprawność działania, doskonała współpraca między zespołami oraz niezwykła łatwość wdrożenia i

możliwość szybkich zmian.